Kostel všech svatých

  • Kostel je pokládan za jeden z nejstarších kostelů v Čechách.
  • Původně dřevěná stavba, přestavěná ve 14 až 15 století na stavbu kamenou.
  • V 16.století v suterénu zbudovaná hrobka držitelů Ronova.
  • 1770 přistavěna kaple sv. Anny.
  • 1811 významná prěstavba.
  • 1883 oprava fasády, vyzdění staré dřevěné konstrukce věže, v nejvyšším byl původně ochoz.

Kostel pochází ze 14.století. Roku 1811 byl  přestavěn empír. Jeho vnitřní úpravy pocházejí z konce 19.století. Kostel je jednolodní, obdélný se segmentově ukončeným presbytářem a s pravoúhlou kaplí a hranolovou kaplí po severní straně. Presbytář je sklenut valeně s lunetami, nad sakristií je drobná oratoř, v lodi strob s fabionem a po stranách empory. Prostor pod nimi otevřený do hlavní lodi stlačený oblouky na pilířích, sklenut plackami a pásy. Nástěnná ornamentální a figurová výzdoba pochází z roku 1883. Zařízení je pseudorenesanční.

Roku 1894 byl obnoven holtář, dva boční otltáře a celý kostel byl znovu vymalován malířem Hermanem Perthenem z Lisé. Na hlavním oltáři je obraz Všech svatých. Na vnějším stěně kostela jsou náhrobky majitelů Ronova a Stvolínek z roku 1576, 1596 a tři ze 16.století.

Kostel je polovykradený, Nekonají se zde už několik let bohoslužby.