Kaple sv. Justína

Kaple se nachází na obecním hřbitově.Nejstarší doklad o kapli rok 1576 je vytesán v kamenu ve hřbitovní zdi. Roku 1649 bylo provedena stavební obnova, kdy “na chudý, velmi zničený a ubohý kostelík sv.Justa” věnoval peníze stvolínecký sládek. Do roku 1785 se jednalo o kostelík sv.Justa od roku 1786 o hřbitovní kapli sv.Justína.

Stávající stav: prostá obdélníková stavba s trojbokým závěrem, vycházející stále z gotického slohu s částečně opravenou střechou.Stavba vyžaduje stavební úpravy.